603 682 799 uksniedzwiadek.pl@gmail.com

Mini Zapasy/Sumo

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek współfinansuje m.st. Warszawa

Grupa zaawansowana, utworzona z dzieci które zdecydowały się rozpocząć z nami swoją sportową przygodę. Zostały one wyselekcjonowane przez instruktorów prowadzących zajęcia ogólnorozwojowe np. Sport na Wesoło na podstawie cech motorycznych i psychicznych predestynujących do sportów walki. Ale również wykazanych chęci dziecka i rodziców do udziału w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Ich zajęcia to nadal głównie tworzenie podbudowy ogólnorozwojowej, do których wprowadzane są elementy walki i techniki sumo, zapasów i koluchstyl. Dzieci trenujące w tej grupie biorą udział we współzawodnictwie sportowym i zawodach o randze ponad klubowej w dyscyplinach sumo, zapasy, koluchstyl.

 

mini-zapasy-sumo

 

Zajęcie odbywają się:

Główna Siedziba CH Szembeka Zamieniecka 80, wtorek, czwartek | 17.30 – 18.30 piątek | 17.30 – 18.30

 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek współfinansuje m.st. Warszawa

Pozostałe zajęcia:

SPORT NA WESOŁO ZAJĘCIA SENSOMOTORYCZNE RYTMIKA DLA SMYKA