603 682 799 uksniedzwiadek.pl@gmail.com
RODO

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

 1. Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Warszawa ul, AL.J. Waszyngtona 65 m. 7 przetwarza dane osobowe członków w związku z przynależnością do klubu UKS Niedźwiadek.
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezes UKS Niedźwiadek, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgową.

Administrator danych informuje, że:

 1. przetwarzanie przez klub UKS Niedźwiadek dane osobowe członków klubu UKS Niedźwiadek oraz kandydatów na członków klubu UKS Niedźwiadek pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. podanie danych osobowych klubu UKS Niedźwiadek jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie UKS Niedźwiadek. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie UKS Niedźwiadek. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu UKS Niedźwiadek albo z wystąpieniem z klubu UKS Niedźwiadek ;
 3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu – uksniedzwiadek.pl@gmail.com
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  1. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
   przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu UKS Niedźwiadek wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  3. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu UKS Niedźwiadek, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa (5 lat), a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
   jakichkolwiek pomiarów,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana
  danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub UKS Niedźwiadek dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
  do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych).

© 2018 Piotr Dymek bullis.pl